En röst på mig, är en röst för trygghet

En större del av befolkningen kan tänka sig en förändring av lagstiftningen. Jag vill gå längre – resultat från forskning av alkoholreglering visar bl.a. att tack vare reglering är det färre som far illa på grund av alkoholpåverkan, färre unga som dricker, och färre som dricker regelbundet. En reglering av cannabis kommer därför att säkerställa säker hantering och konsumtion, och framför allt färre människor med problematiskt bruk och ungdomar som konsumerar.

Jag vill att vi börjar säkerställa vad det är i det som säljs och börjar diskutera hur vi kan se till att göra det säkrare att konsumera.